Violència

Abús de substàncies

Conductes sexuals de risc

Accidents de trànsit